FANDOM


כתב עת ישראלי שפירסם סיפורי מדע בדיוני (מד"ב) ומאמרים בנושא עתידנות וחקר החלל. החומר הספרותי היה עיקרו של הגליון, וכלל בעיקר תרגומים של גדולי המד"ב. המגזין פירסם סיפורי מד"ב עבריים מקוריים, שנכתבו ע"י יוצרים שהיו אז אלמונים, ונותרו כאלה במידה מרובה. המגזין מעולם לא שילם זכויות יוצרים על הסיפורים שפרסם, ולעיתים אף לא שילם לעובדיו. למרות זאת היה ועודנו אהוב על כל חובבי המד"ב בארץ, והערך הכלכלי של החוברות הישנות נשאר גבוה בחלוף השנים. קיים ברשת פרוייקט של סריקת החוברות הישנות ופירסומן.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית