FANDOM


מטימאו הוא ספר מסדרת ספרי רדוול של בראיין ג'ייקס.

שנים לאחר ניצחון אנשי רדוול על קולוני-מגלב וכנופייתו, פוקדים את טירת רדוול צרות חדשות:

כל ילדי המקום, ובהם מטימאו בנו של מתייאס הלוחם ואישתו שיבולת, נחטפו באמצע החגיגה השנתית לניצחון על קלוני.

החוטף הוא השועל סלייגר, שאימו שימשה כמרגלת כפולה בימי המלחמה בקלוני. כאשר גילו זאת תושבי רדוול, גירשו אותה מהטירה.

סלייגר פגש בנחש אשמדאי והתאמת איתו, וכתוצעה מכך הושחטו פניו . כנקמה, חטף בעזרת כנופייתו את כול הילדים ברדוול, במטרה להביאם לארץ נום הרחוקה, שם יחיו כעבדים.

ההורים ובראשם מתייאס, צריכים להפוך שוב לצבא ולהחזיר את ילדיהם. תושבי הטירה מנסים לעזור להם מרחוק, אך בזמן שכול הלוחמים עזבו תוקף העורב גנרל מקור ברזל וצבא העורבים שלו את הטירה.

לראשונה ניצבות בני אנשי רדוול שתי מטרות: החזרת הילדים והריגת סלייגר, והצלת הטירה מפני צבא העורבים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית